Tag Archives: Google Calendar

เรื่องเล่าจาก BCS118 : Google Calendar กับตารางคุมสอบ

เพิ่งจะผ่านพ้นช่วงเวลาคุมสอบกันไปนะคะ ช่วงเวลานี้คำทักทายของเรานอกจากคำว่า “กินข้าวรึยัง” ก็จะมีเพิ่มว่า “ห้องไหน???”

Read more