ม.ศรีปทุม เชิญร่วมงาน 2016 SPU-TEACHING AND LEARNING…

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญร่วมงาน 2016 SPU-TEACHING AND LEARNING FORUM:EXPERIENCE OF LEARNING บทสรุปประสบการณ์การสอน กิจกรรมภายในงาน การบรรยายพิเศษเรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การจัดการออกแบบการสอนของครูเพื่อศิษย์" โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พาณิช แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการสอน (Workshop) Research in Teaching and Learning Teaching Techniques Instructional Design…