งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

รายละเอียดการส่งบทความในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 1.เนื้อหาในการเชิยชวนให้ส่งบทความ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งบทความทางวิชาการ เพื่อร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ตามหัวข้อที่ท่านสนใจ โดยสามารถส่งบทความได้ที่ Link หรือทางเมล์ thailandpod@gmail.com 2. รูปแบบการส่งบทความ รูปแบบการส่งบทความ 1.1…