ถอดรหัสความสำเร็จ DR.FINTECH

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเสวนาพิเศษ Tech Talk Season 2 #6  “ถอดรหัสความสำเร็จ DR.FINTECH” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษคือ ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ หรือ ดร.เรือบิน CEO JIB Digital Consult และประธานกรรมการบริหาร บ. Legal Drive จำกัด…