ถอดรหัสความสำเร็จ DR.FINTECH

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเสวนาพิเศษ Tech Talk Season 2 #6  “ถอดรหัสความสำเร็จ DR.FINTECH” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษคือ ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ หรือ ดร.เรือบิน CEO JIB Digital Consult และประธานกรรมการบริหาร บ. Legal Drive จำกัด หนึ่งในผู้บุกเบิก Fintech หลายบริษัทในประเทศไทย จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกด้าน Data Science ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองอาลิงตัน สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ทำงานใน Seattle Silicon Valley และเป็นที่ปรึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริการวม 10 ปี ต่อมาได้ย้ายกลับมาประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง (www.itax.in.th) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง 4 ฟินเทคชั้นนำได้แก่ iTAX, Noon, Wealth Inc.,และ JIB Digital Consult  ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พอสรุปประมวลความได้ดังต่อไปนี้

Advertisements