ผู้สร้าง FoodStory Application ธุรกิจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ SME ตีแตก ปี 2559

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเสวนาพิเศษ Tech Talk Season 2 #4 “ผู้สร้าง FoodStory Application ธุรกิจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ SME ตีแตก ปี 2559” โดยมีวิทยากรพิเศษ คือ คุณชวิน ศุภวงศ์ (แจ็ค) Co-Founder บริษัท ลีฟวิ่งโมบาย จำกัด ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พอสรุปประมวลความได้ ดังต่อไปนี้

คุณชวิน เล่าว่า เขาเรียนทางด้านวิศวะฯ ตอนที่เรียนอยู่ชั้น ปีที่ 3 ได้มองหาสถานที่ฝึกงานและพยายามเลือกโครงการที่ฝึกงานแล้วได้เงิน จึงเลือกเข้าฝึกงานในโครงการ Esso Excellence แต่ก็ไม่ได้ เพราะภาษาอังกฤษตัวเองไม่ค่อยดี ความจริงแล้วตนเองอยากทำธุรกิจ ตอนแรกไม่มีทุน ไม่มี Idea ต้องพยายามหาความชำนาญ (Skill) และเพื่อนทีมงาน ต่อมาได้เข้าฝึกงานที่บริษั ทใหม่ ชื่อบริษัท P&G หรือ Procter & Gamble Manufacturing (thailand) ซึ่งเขาได้มา Road Show เป็นบริษัทของฝรั่ง เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ผลิตภัณฑ์ที่บริษั ทผลิตได้แก่ เครื่องแป้งแพนทีน, เฮด แอนด์ โชว์เดอร์ เป็นต้น เขาให้เขียน Resume เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสมัครงาน คล้ายกับการเขียน Essay เขาให้ทำการสอบหน้าห้อง และผมก็ได้ติดโผเข้าทำงานที่นี่เพราะเราเตรียมตัวมาดี ตอนฝึกงานได้เงินเดือน 25,000 บาท เขาให้ทำงานเป็นลักษณะ Project แบบ Process Engineer เช่น ทำเกี่ยวกับการลดความสูญเสีย ทำงานที่นี่โชคดีมากได้หัวหน้าดี มีคนคอยช่วยเหลือและสอนวิธีการทำงานอย่างดี ได้เข้าทำงานอยู่ที่ P&G เป็นเวลา 8 ปี กล่าวได้ว่าได้เรียนรู้ทุกอย่างที่นี่ เริ่มฝึกหัดพูดภาษาอังกฤษ กล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น เนื่องด้วยทำงานในบริษัทต่างชาติการที่จะมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานย่อมต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเตรียมตัวเองตลอดรู้ตัวก่อนย่อมได้เปรียบ ต่อมาได้เข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท เรียนตั้งแต่เวลา 18.30-21.30 น. มีอาจารย์สอนเป็นฝรั่ง จากเด็กที่เรียนตกภาษาอังกฤษ ได้ทำงานกับฝรั่งและได้ไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ 2 ปี จึงเห็นว่า “ภาษาอังกฤษ เป็น Success Key หลักที่สำคัญ” ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีโอกาสออกงานไปต่างประเทศ อย่างเช่นล่าสุดเดินทางไป ประเทศอินโดนีเซีย ข้อสังเกตุประการหนึ่ง คนอินโดนีเซีย มีหลายคนสามารถพูดได้หลากหลายภาษา บางคนสามารถพูดได้ถึง 5 ภาษา เพราะฉะนั้น “ความสามารถในการ สื่อสารเป็นสร้างสรรค์โอกาสที่สำคัญมาก” จึงอยากให้น้องๆ Focus ในการพัฒนา Skill ตั้งแต่วันนี้

สำหรับความหมายของ Startup คือ การสร้างคุณค่า (Value Creation) เช่น นํ้าดื่มอัดลมโค้ก (โคคา-โคล่า) เวลาดื่มแล้วซ่า นั่นคือการสร้างคุณค่า ต้องเปลี่ยนมุมมองในการมองโลก อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ห้อง Auditorium ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนี้ ออกแบบได้ดีมาก เพราะมีช่องทางเดินอยู่ด้านหลังเวที สามารถเดินไปมาได้โดยไม่ต้องผ่านหน้าเวที ซึ่งมีวิทยากรทำการบรรยายอยู่ นี่เป็นตัวอย่างของการสร้างคุณค่า หรือเมื่อก่อนหากมีการถ่ายทอดสดงานแสดงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องใช้กล้องถ่ายวิดีโอขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันใช้สมาร์ทโฟนที่มีขนาดเล็ก ถ่ายได้เลย เช่น การใช้ Facebook Live หรือเวลาจะซื้อสมาร์ทโฟนทำไมต้องซื้อโทรศัพท์แบรนด์ iPhone ก็เพราะว่า Apple ได้ทำการสร้างแบรนด์ของ iPhone ให้มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งาน หรือความโก้หรูในการใช้งานอีกด้วย

นอกจากนั้น Startup ต้องคำถึงเรื่อง Scale คือทำอย่างไรถึงจะขยายได้ เช่น ร้านกาแฟเดิมมีลูกค้าอยู่ 100 คน ทำอย่างไรจะให้ขยายได้เป็น 1,000 คน ซึ่งเมื่อก่อนวิธีการทำให้มีลูกค้าเพิ่มเป็น 1,000 คนนั้น ต้องใช้วิธีขยายให้มีจำนวนหลายร้านมากขึ้น ซึ่งต้องมีค่าก่อสร้างค่าเช่าที่ และอีกทั้ง ต้องมีค่าบริหารจัดการเพิ่มเติมอีกด้วย แต่อีกแนวคิดใหม่อาจจะไม่ต้องขยายหลายร้าน เพราะสามารถใช้วิธีการสร้าง Application ขึ้นมาหรือการขายสินค้าทางออนไลน์ และไม่ต้องเสียเงินค่าก่อสร้าง ค่าเช่าที่ และมีค่าบริหารจัดการที่ต่ำกว่า

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ การโทรสั่งซื้อ Pizza ยังมีโอกาสในการ Scale แต่ถ้าเป็น Application ถือว่าเป็น Scale ได้ การทำธุรกิจ สามารถเริ่มจากเล็กๆ ได้ เช่น การใช้ Line@ คุยกันในกลุ่ม Line หรือ Facebook Live รวมถึงเว็บ Chat bot ซึ่งช่วยลดต้นทุน และเพิ่มกำไรได้ ในเรื่องการคิดวิเคราะห์ เราสามารถคิดวิเคราะห์ได้ตั้ง แต่เรื่องใกล้ตัวที่สุด มีไอเดียในการส่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การนำเอาข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ โดยใช้ Pivot Table ของโปรแกรม Microsoft Excel เป็นต้น การทำธุรกิจร้านอาหารปัจจุบัน สามารถทำได้ง่ายกว่าสมัยก่อน คือ เราต้องรู้จักสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า เช่น ปัจจุบันลูกค้านิยมใช้สมาร์ทโฟน เวลาสั่งอาหารมาแล้ว มักนิยมใช้สมาร์โฟนถ่ายรูป เพื่อเอาไปลงในเฟซบุ๊ค ใน Line ต่างๆ นี่คือตัวอย่าง ดังนั้น เราต้องรู้จักแสวงหาโอกาส สร้างคุณค่าด้วยความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และจึงให้การริการที่ดีแก่ลูกค้าได้ นอกจากนั้น การทำธุรกิจร้านอาหารจำเป็นต้องปักหมุด ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วย เช่น การใช้ Google map และ Platform Engagement ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เป็นการลด Process และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดการเรื่องการบริการที่ดีแก่ลูกค้า.

ข้อคิดที่ต้องการอยากเน้นยำ้ ให้กับน้องยุคสมัยปั จจุบัน คือ (1) การเรียนรู้เรื่องภาษาสำหรับการสื่อสาร (2) โอกาสในการเรียนรู้ ถ้าน้องพยายามฝึกฝนไปทำไป วันนึงเราจะเจอทางของเราแน่นอน

ส่วน FoodStory ซึ่งเป็น Application เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านอาหารที่ผมทำอยู่นี้ ได้ทำมาตั้ง แต่ปี ค.ศ.2012 เพื่อต้องการตอบโจทย์ให้กับคนที่ชอบรับประทานอาหาร เพราะเมื่อเวลาสั่งอาหารจะได้ไม่ต้องหงุดหงิดเกี่ยวกับการจัดการร้านอาหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น เมื่อพนักงานรับออเดอร์รายการอาหารต้องจดลงบนกระดาษ และมีการผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น การส่งอาหารผิดโต๊ะ ได้รับอาหารไม่ตรงกับที่สั่ง ขั้นตอนในการเก็บเงินมีความล่าช้า บางครั้ง ร้านอาหารบางแห่งมี 20 โต๊ะ แต่มีพนักงานเพียง 4 คน กว่าจะได้อาหารต้องเสียเวลามาก เมื่อพนักงานรับออเดอร์แล้วกว่าจะถึงครัว พ่อครั วรับและเตรียมของทำอาหารกว่าอาหารจะเสร็จมีความล่าช้ามาก และยังต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นๆ อีก เพราะในการทำธุรกิจร้านอาหารทั่วไป คือ (1) ต้องมีรายได้ (Revenue) (2) ค่าใช้จ่าย (Cost) และ (3) เรื่องของกำไร (Profit) ในส่วนของค่าใช้จ่ายก็มีแยกย่อยออกไปอีก คือ (1) ค่าเช่า (Rental) สถานที่ (2) Cost of Goods Sold (ต้นทุนขาย) (3) เรื่องของเงินเดือน(Salary) FoodStory Application เป็นการสร้างคุณค่าให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ทุกอย่างมีเรื่องราวในตัวของมันเอง (Everything has its own story) โดยได้ตั้งโจทย์ของตัวเองไว้ว่า ทำไมคนเปิดร้านอาหาร ต้องมาจ่ายเงินให้ผม เพราะแธนั้นผมจึงต้องทำการวิเคราะห์และคิดว่าทำอย่างไรเราจะสามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้ เช่น ต้องมีการบริการที่ดี การได้รับบริการที่ดีถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้ FoodStory Application สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงกดสั่งอาหารแล้วและส่งให้ทางครัว และก็ยังสามารถเดินไปรับออเดอร์ที่โต๊ะอื่นได้ ลูกค้าจึงมีความพึงพอใจ เพราะสามารถสั่งอาหารได้และได้รับอาหารตรงโต๊ะ ช่วยลดต้นทุน ใช้ทรัพยากรคนน้อยลง FoodStory ให้ Benefits คือ คุณสมบัติเด่น โดยมีโซลูชั่นเดียวครบ เชื่อมต่อทุกเรื่องการจัดการร้านอาหาร

Aj-Supon

Advertisements