โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และการใช้ทีมเป็นฐาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และการใช้ทีมเป็นฐาน

 

คลิก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม Online

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Poster-team-based.png

 

Advertisements