สืบวิธีค้นหา ค้นเจอตัวเอง

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกันจัดเสวนาพิเศษ Teck Talk ในรายวิชา BUS200, CSC200 และ CSE200 บัณฑิตในอุดมคติ ให้ความรู้กับนักศึกษา เรื่อง "สืบวิธีค้นหา ค้นเจอตัวเอง" โดยได้รับเกียรติ์จากวิทยากรพิเศษ เจ้าหญิงไอที “ซี” ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร…