ธุรกิจติดเทอร์โบ

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกันจัดเสวนาพิเศษ Teck Talk ในรายวิชา BUS200, CSC200 และ CSE200 บัณฑิตในอุดมคติ ให้ความรู้กับนักศึกษา เรื่อง "ธุรกิจติดเทอร์โบ" โดยได้รับเกียรติ์จากวิทยากรพิเศษ คุณโอฬาร วีระนนท์ (บอม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ดูเรียน คอร์ปอเรชั่น (DURIAN CORP) และผู้อำนวยการบริหารหลักสูตร DSTARTUPbySPU…