ประสบการณ์การพัฒนาเทคนิคการสอน

โดยส่วนตัวแล้วการพัฒนาเทคนิคการสอนของแจนเอง จะไปพัฒนาในส่วนของสื่อการสอนของ PowerPoint ที่นำเสนอ และ สื่อการสอนใน e-Learning การทำ – PowerPoint ต้องทำในสไตส์ของเราความชอบของเราก่อน การใช้สี ข้อความ ตัวอักษร ภาพ เสียง

– PowerPoint ที่ใช้สอนรูปแบบต้องเป็น Pattern เดียวกัน ทั้ง 15 สัปดาห์

  • การใส่เนื้อหา รูปภาพ ส่วนตัวของแจนเองช่วงแรกใส่เนื้อหาเกี่ยวกับข้อความค่อยเยอะ พอช่วงท้ายจะเป็นรูป
  • ช่วงท้ายชั่วโมงจะมีกิจกรรมทุกครั้ง เช่น การนำ VDO เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนในแต่ครั้ง นำมาให้นักศึกษาดูและวิเคราะห์ตามโจทย์ที่ให้
  • กิจกรรมในแต่ละครั้งจะมีทั้ง เดี่ยว และ กลุ่ม
  • ใน e-Learning จะมีการใส่ข้อมูล high content ให้นักศึกษารู้ความสำคัญในแต่ละบททุกบท

สิ่งที่ทำเหล่านี้ได้รับการพัฒนาจากการเข้าร่วม ‪#‎TheTeacherProject 1 และนำไปพัฒนาต่อไปในรายวิชาอื่น ๆ ที่ทำการสอน

 

อาจารย์ปวีดา สามัญเขตรกรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

Advertisements