โครงการสัมมนาเทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์

โครงการสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและ
การสื่อสารเพื่องานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”

Business Plan Development & it’s communication Techniques For Scientific Research & Innovations” สำหรับนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาตร์
ระหว่างวันที่  6 – 7 กรกฎาคม  2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น  กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม – http://www.r4uc.com/index.php/slider-4

slide-5

Advertisements