การเตรียมแผนการสอนที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นสูงโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด

Week 1 ว่าด้วยเรื่อง #UFO การเตรียมแผนการสอนที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นสูงโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด ใช้กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เสริมการอยากรู้ของผู้เรียน ยิ่งยากยิ่งท้าทาย #ENG213 #SPU

kriangkraiSA

Advertisements