[คลิป] การแถลงข่าว การประกาศผล Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ.

 

การแถลงข่าว การประกาศผล Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ.

ที่มา: ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ.

Advertisements