โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี 2560

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 24

ตามที่สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) มีกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับอบรมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาให้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของความเป็นอาจารย์มืออาชีพตลอดจนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคตซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องมาแล้วจำนวน 23 รุ่น และกำหนดการจัดการอบรม รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://thailandpod.org/)

ในการนี้สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s