การใช้ Plickers เพื่อดึงสติกับความสนใจ

ความเดิมตอนที่แล้วผมได้นำเสนอการใช้ Plickers เพื่อทบทวนเนื้อหารวมๆก่อนทำการทดสอบกลางภาค ผลที่ได้ออกมาค่อนข้างดีในการทำให้นักศึกษาทั้งหมดมีส่วนร่วมและตอบคำถาม ครั้งนี้ขอนำเสนอวิธีการใช้ Prickers เพื่อดึงสติกับความสนใจครับ โดยผมใช้กับเนื้อหาเรื่องสายส่งสัญญาณและการแพร่กระจายคลื่น (Transmission line and Wave Propagation) ในรายวิชาหลักการสื่อสาร

จากความในหนังสือ อัธยาตมวิทยา ของขุนจรัสชวนะพันธ์ ที่มีท่อนหนึ่งกล่าวว่า จิตร์ใจของคน บางทีก็มีอาการอย่างที่เรียกว่า สติเผลอ หรือ เผลอสติ เช่น เห็น แต่ไม่ได้สังเกต ได้ยิน แต่ไม่เข้าใจ และได้สัมผัส แต่ไม่รู้สึก ถ้าเมื่อใดเราตั้งสติ แล้วเพ่งเล็งดูสิ่งของนั้น ๆ เราจึงจะรู้ได้ การที่ตั้งสติเพ่งเล็งดูเช่นนั้นเรียกว่า สนใจ … ในชั้นเรียน การที่จะให้นักศึกษาปัจจุบันรวมสติเพื่อตามผู้สอนตลอดคาบเรียนสามชั่วโมง ไม่ง่ายนัก การเสริมกิจกรรมต่างๆจะสามารถช่วยดึงสติของนักศึกษาให้สนใจชั้นเรียนได้

ด้วยการนำเทคนิคการสอนห้องเรียนกลับทาง (flipped classroom) มาใช้ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผมมีเวลาในการปรับเปลี่ยนการนำเสนอในชั้นเรียนด้วยเทคนิคต่างๆ หนึ่งในนั้นผมใช้ Plickers เพื่อตั้งคำถามในประเด็นต่างๆของเนื้อหาบทเรียน นักศึกษาทุกคนจะตอบคำถามโดยการยกกระดาษ Plickers และเขาจะทราบถึงคำตอบของตนเองทันทีเมื่อเสร็จสิ้น คนที่ตอบถูกจะภูมิใจ คนที่ตอบผิดจะสงสัย หลังจากนั้นอาจารย์จะอธิบายขยายความจากคำถามในประเด็นนั้นๆ และเริ่มคำถามข้อใหม่ต่อไป

นักศึกษาจะถูกดึงสติตลอดคาบเรียนด้วยคำถาม และเขาอาจเผลอหลุดสติไปในช่วงอธิบาย แต่เขาจะถูกดึงสติกลับมาอีกครั้งหลังจากต้องตอบคำถามใหม่ Plickers ตอบสนองกระบวนการสอนของผมที่ต้องการดึงสติเพื่อให้เกิดความสนใจได้ดีมากเลยครับ จึงขอนำมาแบ่งปันครับ

PreechaKoc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s