‘เลขเด็ดเลขล็อก’ จริงหรือเท็จ สถิติ กับ หวย

ck201701041100324041.jpg

ck201701041100556686

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ วังจีน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Advertisements